• 1870, Osmanlı Devletinde Bağımsız Bulgar Kilisesinin (Eksarhhanenin) Kurulması
 • 1877-1878, Osmanlı Rus Savaşı ve Bulgaristan Prensliğinin ve Doğu Rumeli Vilayetinin Kuruluşu
 • 1878-1912, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç (yaklaşık 350.000 kişi)
 • 1879, Bulgaristan’da ilk Anayasasının (Tırnova Anayasası) İlanı
 • 1885, Bulgaristan’ın Doğu Rumeli Vilayetini İlhakı
 • 1906, 21 Aralık: Bulgaristan’da İlk Toplu Yer İsimlerini Değiştirme Kararı
 • 1908, 5 Ekim: Bulgaristan Prensliğinin Bağımsızlık İlanı
 • 1909, 9 Nisan: Osmanlı Devletinin Bulgaristan’ın Bağımsızlığını Tanıması
 • 1912-1913, Balkan Savaşları ve Rodoplarda Pomakların Zorla Hıristiyanlaştırılması ve Bulgarlaştırılması Politikasının Uygulamaya Konması
 • 1915-1918, Bulgaristan’ın I. Dünya Savaşı’na Girmesi
 • 1919, 27 Kasım: Neuilly Antlaşması
 • 1923-1933: Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç (101.507 kişi)
 • 1925, 18 Ekim: Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması ve Türk-Bulgar İkamet Sözleşmesi
 • 1927, Rodna reç (Ana dili) Dergisinin Stefan Mladenov ve Stefan Popvasilev ile Birlikte Yayımlamaya Başlaması (17 yıl boyunca yayınlanmış ve Bulgarcayı yabancı kelimelerden, özellikle Türk.eden arındırma siyaseti takip etmiştir).
 • 1929, Bulgaristan Türklerinin Büyük Milli Kongresinin Toplanması (yaklaşık 400 delege)
 • 1934, 19 Mayıs: Bulgaristan’da Kimon Georgiev Askeri Darbesi ve Milliyetçi Zveno Rejiminin Kuruluşu
 • 1934, 14 Ağustos ve 7 Aralık: Bulgaristan’da İkinci Büyük Yer isimlerini Değiştirme Kararı (bu kararla 1971 yer ismi değiştirilmiştir).
 • 1934-1939, Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç (97.181 kişi)
 • 1934-1944, Bulgaristan’da Yayınlanan Türkçe Gazete ve Dergilerin Kapatılması
 • 1937, Rodina Derneğinin Kuruluşu ve Pomakları Bulgarlaştırma Kampanyaları
 • 1940-1949, Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç (21.353 kişi)
 • 1941-1944, Bulgaristan’ın II. Dünya Savaşına Girmesi
 • 1942, Fakülte (Факултета/Fakulteta) Olarak Bilinen Sofya
 • Mahallelerinden Birinde Yaşayan Müslüman Çingenelerin Adlarının Bulgarlaştırılması
 • 1944-1989, Bulgaristan’da Komünist Rejim
 • 1947-1958, TKZS (Trudovo Kooperativno Zemedelsko Stopanstvo / Emek Ziraat Kooperatif İşletmesi) Adıyla Tarım Arazilerine El Konularak % 92’sinin Kolektifleştirilmesi
 • 1947, 10 Şubat: Bulgaristan ile Müttefik Devletler Arasında Barış Antlaşmasının İmzalanması (2. Madde Bulgaristan’da Din, Dil ve Cinsiyet Ayrımı Gözetilmeyecektir).
 • 1947, 4 Aralık: Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Anayasasının İlanı
 • 1950, Kore Savaşı (Türkiye’nin Savaşa ABD’nin Yanında Yer Alması Nedeniyle SSCB ve Dolaylı Olarak Bulgaristan ile İlişkilerde Gerilim)
 • 1950-1951, Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç (154.198 kişi),
 • 1953, Stalin’in Ölümü ve Stalinizmden Arınma Politikasının Başlaması
 • 1954-1989, Todor Jivkov Bulgaristan Komünist Partisi Birinci Sekreteri
 • 1955, Bulgaristan’ın Birleşmiş Milletler Örgütüne üye olması, Bulgaristan’ın Varşova Paktına Kurucu Üye Olarak Katılması
 • 1962-1964, Pomaklar Arasında Ad Değiştirme Kampanyası
 • 1968, Bulgaristan-Türkiye Göç Anlaşması (Yakın Akraba Göçü)
 • 1969-1978, Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç (114.356 kişi)
 • 1970-1974, Pomaklar Arasında Ad Değiştirme Kampanyası
 • 1971, 18 Mayıs: Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Anayasası
 • 1974, Bulgaristan’da Türkçe Eğitimin Bütünüyle Kaldırılması
 • 1974, Türkiye’nin Kıbrıs’a Çıkarma Yapması
 • 1982, 18 Şubat: Georgi Djagarov’un Todor Jivkov’a yazdığı İç Milli Birliğin Güçlendirilmesinin Devamı İçin Faktör Olan Manevi Değerler (Genel Fikirler) Başlıklı Rapor
 • 1984, 8 Mayıs: Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin, Bulgaristan Türklerini Sosyalizme ve Bulgaristan Komünist Partisi’nin Politikasına Yakınlaştırmak ve Kazandırmak Kararını Alması
 • 1984-1989, Soyadönüş/Yeniden doğuş Süreci (Vızroditelniyat Protses)
 • 1984 Aralık – Ocak 1985: Bulgaristan Türklerinin İsimlerinin Zorla Değiştirilmesi
 • 1984 Aralık: Kırcaali ve Çevresinde İsim Değiştirmeye Karşı Protestolar ve Yürüyüşler
 • 1985, Ocak: Uzun Kış Derneği Adlı Bir Direniş .rgütünün Kuruluşu (Muhammed Hüseyinov tarafından Burgaz’da)
 • 1985, 11 Ocak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sedat Güneral’in Sofya’da Todor Jivkov ile Görüşmesi (Jivkov zorla ad değiştirme kampanyasını reddediyor).
 • 1985, 18 Ocak: Bulgar Komünist Partisi İl Komite Sekreterlerinin Toplantısında Güney Bulgaristan’da Uygulanan Ad Değiştirme Kampanyasının Başarıyla Sonuçlandığının İlanı ve Kampanyanın Bulgaristan’ın Tamamına Yaygınlaştırılması
 • 1985, 22 Şubat: Türkiye’nin Bulgaristan’a Görüşme Çağrısı (Notası)
 • 1985, Gorbaçov’un SSCB Komünist Partisi Lideri Oluşu
 • 1985, Mart: Benkovski Grubu Adıyla Asimilasyona Karşı Bir Derneğin Kuruluşu ve Üyelerin Tutuklanarak Bir Kısmının Belene Adasına Gönderilmesi
 • 1985, Mayıs (ve daha önce): Razgrad ve Şumnu Bölgesinde Türk Kurtuluş Hareketi ve Kuzeydoğu Bulgaristan Müslüman Türklerinin Dayanışma Derneği Adlı Örgütlerin Kuruluşu
 • 1985, 8 Aralık: Ahmed Doğan’ın Bulgaristan Türk Milli Kurtuluş Hareketi Adlı Direniş Örgütünün Başına Geçmesi
 • 1986, Haziran: Türk Milli Kurtuluş Hareketi .rgütünün Lideri Ahmed Doğan ve Diğer Üyelerin Tutuklanarak Hapse Atılması
 • 1986, 7 Kasım: Viyana’da Türkiye Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petır Mladenov’un Bulgaristan’daki Türklerin Durumu Hakkında Görüşmesi
 • 1987, Haziran-1988, Mart: İslam Konferansı Örgütü, Bulgaristan Temas Grubu’nun kurulması ve Bulgaristan Raporu
 • 1986, 9-10 Aralık: Naim Süleymanoğlu’nun (Bulgarlaştırılmış ismiyle Naum Şalamanov), Melbourne’de Düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda Türkiye Büyük Elçiliğine Sığınması ve Türkiye’ye Gelişi
 • 1986, 13 Aralık: Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye Gelişi
 • 1987, 31 Aralık: Aysel’in Türkiye’ye Gelişine İzin Verilmesi: Başbakan Turgut Özal Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyerek, TV dizisi “Yeniden Doğmak”ın yayından kaldırılması karşılığında Türkiye’ye gönderilen ve 5 yıldır ailesinden ayrı yaşayan Aysel Özgür’ü basına tanıttı ve konunun Balkan Konferansına götürüleceğini söyledi. (Ailesi Türkiye’ye gelen ve kendisi Bulgaristan’da kalan Aysel, TRT’nin yayınlamaya başladığı “Yeniden Doğmak” adlı diziyle Türk kamuoyunda Bulgaristan’da yapılan zulümlere maruz kalan Türklerin simgesi olarak tanınmıştı. Dizinin durdurulması karşılığında Bulgar hükümeti Aysel’in Türkiye’ye gelmesine izin verdi). Aysel Türkiye’de Özgür soyadını aldı.
 • 1988, 16 Ocak: Bulgar Muhalifler Tarafından Bağımsız İnsan Haklarını Koruma Derneği’nin kurulması ve Türklere Destek Vermeye Başlaması
 • 1989, 3-4 Mayıs: Bağımsız İnsan Haklarını Koruma Derneği’nin Türk Şubesinin Nöbetli Açlık Grevini Başlatması
 • 1989, 9 Mayıs: Bulgaristan’da Pasaport ve Vatandaşlık Kanunlarının Değiştirilmesi (Pasaport almak kolaylaştırılmış ve çok sayıda Türk pasaport almak için başvurmuştur).
 • 1989, 20 Mayıs’tan itibaren: “İstenmeyen” Türklerin Zorla Avusturya’ya Gönderilmesi / Sınırdışı Edilmesi (ardından bazı Bulgar muhalifler de benzer şekilde sınırdışı edildi).
 • 1989, 21 Mayıs: Kuzey Bulgaristan’da (Bohçalar/Kaolinovo ve Mahmuzlu/Todor Ikonomovo Köylerinde Bulgar Milisi ile Türkler Arasında Pasaport Kanunu Uygulaması Tartışması ve 7 Türk’ün öldürülmesi.
 • 1989, 24 Mayıs: TBMM’nin Bulgaristan’daki .lümler Nedeniyle Kınama Kararı Alması
 • 1989, 29 Mayıs: Todor Jivkov televizyon konuşmasında ‘Eğer kapitalist Türkiye’yi Sosyalist Bulgaristan’a tercih ediyorlarsa etnik Türkler ülkeyi terk etmekte özgürdür’ diyerek, Türkiye’nin, Bulgaristan’dan göç etmek isteyen Türklere sınırlarını açmasını istedi.
 • 1989, 30 Mayıs: Bulgaristan’dan zorunlu pasaport verilerek sınırdışı edilen 180 kişilik bir grup Viyana ve Belgrad’dan getirildi.
 • 1989, 30 Mayıs: Başbakan Turgut Özal, Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov’un “sınırları açın” önerisi üzerine Sofya’ya göç anlaşması çağrısı yaptı.
 • 1989, 30 Mayıs – 20 Ağustos: Yaklaşık 321.800 Türk ve Müslüman’ın Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçü (Bulgaristan’da “Büyük Seyahat” olarak da adlandırılıyor)
 • 1989, 31 Mayıs: Bulgaristan’ın zorunlu pasaport vererek sınır dışı ettiği Türklerden 212 kişilik ikinci gruptan başka, 17’si Kapıkule, 20’si İpsala sınır kapılarından olmak üzere toplam 450 kişi daha yurda giriş yaptı.
 • 1989, 8 Haziran: Bulgaristan’dan zorunlu göç nedeniyle Türkiye’ye 600 kişinin daha geldiği ve mayıs ortasından bugüne kadar gelen Türklerin sayısının 4 bine ulaştığı bildirildi.
 • 1989, 13 Haziran: Bulgaristan’dan zorunlu göç nedeniyle Türkiye’ye gelenlerin sayısı 17 bine ulaştı.
 • 1989, 15 Haziran: Bulgaristan’dan zorunlu göç eden Türklerin sayısı 24 bine ulaştı.
 • 1989, 16 Haziran: Bulgaristan hükümetinin zorunlu pasaport vererek sınır dışı ettiği Türklerin sayısı 30 bine yaklaşırken, Türkiye, Bulgaristan’a en kısa sürede görüşme masasına oturma çağrısını resmen iletti. Başbakan Turgut Özal’ın dün yaptığı “BM Mülteciler Yüksek Komiserinin de hazır bulunacağı şekilde, her iki tarafça uygun görülecek mahalde, en kısa zamanda buluşma önerisi” Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçilik yetkililerine iletildi.
 • 1989, 17 Haziran: Başbakan Turgut Özal, Edirne Kapıkule sınır kapısında Bulgaristan’dan sınır dışı edilen ve sayıları 35 bini bulan Türkleri ziyaret ederek, çevrede incelemelerde bulundu.
 • 1989, 18 Haziran: Bulgaristan’dan sınır dışı edilenlerin sayısı 40 bine ulaştı.
 • 1989,19 Haziran: Bulgaristan yönetiminin Türk azınlığa yaptıklarını anlatabilmek amacıyla yabancı ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilcilerini Bulgar sınırına götürme davetine 59 temsilci katıldı.
 • 1989, 23 Haziran: Bulgaristan’dan sınır dışı edilerek zorunlu göç eden Türklerin sayısı 58.000’e yükseldi. Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov, resmi bir ziyaret için gittiği Moskova’da SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile bir görüşme yaptı.
 • 1989, 24 Haziran: Bulgaristan’ın ülkesindeki Türk azınlığa uyguladığı baskılar ve “zorunlu göç” uygulaması, ANAP, SHP ve DYP’nin Taksim Alanı’nda düzenlediği “Bulgaristan’ı Telin Mitingiyle protesto edildi. Mitingde Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal ve DYP milletvekili Hüsamettin Cindoruk partileri adına yaptıkları konuşmalarda” Bulgaristan’ın, ülkede yaşayan Türk nüfusuna yönelttiği baskıları ağır bir dille eleştirdiler ve dünya kamuoyunu, ‘soykırım’ olarak niteledikleri uygulamalara karşı daha etkin tepki göstermeye çağırdılar. Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan 3 bin Türk de Bulgar hükümetinin baskı politikasını protesto etti.
 • 1989, 27 Haziran: Bulgaristan’dan gelenlerin sayısı 80 bine yaklaştı. SSCB’nin Ankara Büyükelçisi Albert Sergeyeviç Çernişev, Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov ile görüşüp, Sovyet yetkililerle teması sonunda Ankara’ya gelerek Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz’a konu ile ilgili mesajları iletti ve Türkiye ile Bulgaristan arasında “arabuluculuk” yapabileceğini ifade etti.
 • 1989, 30 Haziran: Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan Türklerin sayısı 90bine ulaştı.
 • 1989, 1 Temmuz: Bulgaristan’ın göçe zorladığı Türklerin sayısı 100 bine yaklaştı. Sofya’yı kınayan ülke sayısının giderek arttığı bildirildi. Londra’da dün Bulgaristan’ı protesto amacıyla bir yürüyüş düzenlendi
 • 1989, 4 Temmuz: Bulgaristan Devlet Konseyi, zorunlu pasaport vererek sınır dışı ettiği Türklerin göçü nedeniyle, ülke ekonomisinde baş gösteren sıkıntılara gerekli çözüm bulmak amacıyla ülke genelinde “sivil seferberliği” ilan etti.
 • 1989, 16 Temmuz: Bulgaristan’dan zorunlu göç ederek Türkiye’ye gelen Türklerin sayısı160 bine ulaştı. Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü, Bulgaristan’daki Türklere yapıldığı iddia edilen ve içeriği bilinmeyen aşı konusunda incelemeler için Türkiye’ye geldi.
 • 1989, 17 Temmuz: Bulgaristan’ın sınır dışı ettiği Türklerin durumları ile ilgili olarak Ankara Moskova ve Sofya arasındaki 3. tur görüşmelerini tamamlayan Sovyetler Birliği’nin Ankara Büyükelçisi Albert Çernişev, Türkiye’ye döndü.
 • 1989, 19 Temmuz: Bulgaristan’ın zorla sınırdışı ettiği Türklerin sayısı 166 bine ulaştı. Edirne ve Kapıkule’de, Bulgaristan’dan zorla sınır dışı edilen Türklerle görüşen Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen heyet incelemelerini tamamladı.
 • 1989, 21 Temmuz: Bulgaristan’ın zorunlu pasaport vererek sınır dışı ettiği Türklerin sayısı 177 bine ulaştı.
 • 1989, 23 Temmuz: Bulgaristan’dan gelen Türklerin sayısı 185 bine ulaşırken, 70’inin son bir hafta içinde Bulgaristan’a geri döndüğü bildirildi.
 • 1989, 31 Temmuz: Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ankara’da bulunan İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Hamid el Gabid ile Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Macid el Şahin’i kabul ederek Bulgaristan’dan göçe zorlanan Türkler konusunu görüştü. Daha sonra Gabid ile Şahin, Sofya’ya gitmek için Türkiye’den ayrıldılar.
 • 1989, 12 Ağustos: Bulgaristan’dan gelen Türklerin sayısı 274 bine ulaştı.
 • 1989, 16 Ağustos: Bulgaristan’dan göç eden Türklerin sayısının 290 bine ulaştı. Bulgaristan’ın bütün uyarılara rağmen Türkleri eşyalarından ayrı göndermeye devam etmesi nedeniyle, göçmenlerin gönderildiği özel trenin yarından itibaren Türkiye’ye kabul edilmeyeceği açıklandı.
 • 1989, 20 Ağustos: Bulgaristan’dan gelen Türklerin sayısı 303 bine ulaşırken, geri dönenlerin sayısının 1330’u bulduğu bildirildi.
 • 1989, 21 Ağustos: Sınırın Kapatılması: Bulgaristan’dan zorunlu göçü durduran Bakanlar Kurulu Kararı saat 02.00’da uygulamaya konuldu. Kapıkule ve Dereköy sınır kapılarında güvenlik bölgeleri oluşturuldu. Sınır kapılarının Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmasından sonra Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, bu durumda Türkiye’ye girişlerin ancak vize uygulamasıyla mümkün olabileceği belirtildi. Türkiye’nin, Bulgaristan’dan zorunlu olarak göç ettirilen Türklere vize uygulaması kararı, Bulgaristan Hükümeti tarafından kınandı.
 • 1989, 22 Ağustos: Başbakan Turgut Özal, Bulgaristan’dan gelen Türklere sınırın kapatılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sözlerinden caymadıklarını, Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov’u masaya çekmek için bu kararı aldıklarını açıkladı.
 • 1989, 23 Ağustos: 13-19 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan’ı ziyaret eden Avrupa Konseyi Heyeti Raportörü Probst tarafından hazırlanan raporda, “Bulgaristan yönetiminin Türk azınlığa karşı uyguladığı baskılara son vermesi” çağrısında bulunuldu.
 • 1989, 25 Ağustos: Bulgaristan’ın Svilengrad istasyonuna gelen ve Avrupa’daki Türk işçilerini de taşıyan Avrupa trenine, Kapıkule’ye giriş izni verilmedi. Bunun üzerine yolcular yürüyerek Türkiye’ye giriş yaptılar.
 • 1989, 27 Ağustos: Bulgaristan’dan vizeli girişlerin başlamasından bu yana gelenlerin sayısı 136’ya yükseldi.
 • 1989, 7 Eylül: Bulgaristan’dan zorla göç ettirilen Türklerden, geri dönenlerin sayısı 9674’e ulaştı.
 • 1989, 16 Eylül: Bulgaristan’dan, vize alarak Türkiye’ye gelenlerin sayısının1450’ye ulaştığı, bu arada Bulgaristan’a geri dönenlerin sayısının ise 18 bini geçtiği bildirildi.
 • 1989, 19 Eylül: Bulgaristan, BM Genel Kurul çalışmalarının başlaması sırasında Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iki basın bildirisi yayımladı. Sağlık Bakanlığı bildirisinde Türkiye’de kolera olduğu iddiasına yer verilirken, Dışişleri Bakanlığı bildirisinde ise Türkiye’den dönen Bulgar vatandaşlarının Türk resmi makamlarınca işkence g.rdüklerini öne sürdükleri kaydedildi. Bu arada Yunanistan da Türkiye’den yaptıkları hayvansal ve bitkisel ürün ithalatını “kolera” görüldüğü iddiasıyla askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan ve Yunanistan’dan kaynaklanan bu iddialar üzerine bu ülkelere, Türkiye’de kolera vakası görülmediği yolunda bilgi verdi.
 • 1989, 22 Eylül: Sovyetler Birliği’nin Ankara Büyükelçisi Albert Çernişev, Bulgaristan sorunu hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz ile Sovyetler birliği Dışişleri Bakanı Eduard Şevardnadze’nin bir araya geleceklerine işaret ederek, “görüşme masasına yaklaşıyoruz” dedi. İslam Konferansı Genel Sekreteri Hamid el Gabid, 43 ülkenin dışişleri bakanlarına birer mesaj göndererek, Bulgaristan’daki Türk azınlığın sorunlarını görüşmek üzere Birleşmiş Milletlerde toplantı çağrısı yaptı.
 • 1989, 23 Eylül: Sovyetler Birliği’nin Ballık Cumhuriyetleri’nden Litvanya’da parlamento ülkenin1940 yılında Sovyetler Birliği’ne katılmasını geçersiz ilan eti. Litvanya Komünist Partisi, Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nden bağımsızlık istedi.
 • 1989, 3 Ekim: BM Genel Kurulu’nda Türk ve Bulgar Temsilciler görüşlerini açıkladılar. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petır Mladenov, iki ülke arasındaki bütün sorunların çözümünde Belgrad Protokolü’nün temel oluşturduğunu belirterek önkoşulsuz görüşmeye hazır olduklarını yineledi. Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz da, Bulgar Bakan’ın konuşmasının iyimser görüntüsüne karşın, yeni bir öğe getirmediğini belirtti.
 • 1989, 4 Ekim: İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanlarının New York’ta yapılan olağanüstü toplantısında, Bulgaristan’ın yürüttüğü “insanlık dışı asimilasyon kampanyası” kınanarak, Türkiye ve Bulgaristan 30 Ekim’de Kuveyt’te görüşmeye davet edildi.
 • 1989, 6 Ekim: Bulgaristan’a geri dönen Türklerin sayısı 35 bine ulaştı.
 • 1989, 7 Ekim: Demokratik Almanya’nın kuruluşunun 40. yıl dönümü törenlerine katılan Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Demokratik Almanya Devlet Başkanı Erich Honecker ile görüştü. Kutlama törenlerine Polonya lideri General Wojciecz Jaruzelski, Romanya lideri Nikolay Çavuşesku, Çekoslovakya lideri Yakes ve Bulgaristan Devlet başkanı Todor Jivkov da katıldı.
 • 1989, 11 Ekim: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar düzenlediği basın toplantısında Dünya Sağlık Örgütü’nün Türk asıllı Bulgar vatandaşlarına yapılan aşıyı inceleyen raporu hakkında bir açıklama yaparak, aşının “sağlığa zarar verici” olmadığının belirlendiğini, ancak aşı uygulamasının “uluslararası kurallara aykırı nitelik taşıdığını” söyledi.
 • 1989, 16 Ekim: Bulgaristan’a geri dönen Türklerin sayısı 43 bin 923’e ulaştı.
 • 1989, 18 Ekim: Demokratik Almanya’da Komünist Parti Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Erich Honecker istifa etti. Yerine Politbüro üyesi Egon Krenz atandı. Macaristan Parlamentosu’nun bugünkü oturumunda alınan kararlarla Macaristan’ın çoğulcu demokrasiyle yönetilmesi, siyasal partilerin serbestçe kurulması, işçi sınıfının “halkın öncü gücü” olduğu yolundaki hükmün kaldırılması ve Macaristan Halk Cumhuriyeti yerine Macaristan Cumhuriyeti adının kullanılması onaylandı.
 • 1989, 25 Ekim: Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku, Komünist Partisi toplantısında yaptığı konuşmada, Doğu Bloku ülkelerindeki reformları kınayarak, bunların “Sosyalizmi terk etmek anlamına” geldiğini ve “Sosyalizmin pazarlık konusu olmayacağını” söyledi.
 • 1989, 26 Ekim: Bulgaristan’a geri dönen Türklerin sayısının, 49 bin 703 kişiye ulaştığı bildirildi.
 • 1989, 31 Ekim: Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanlığına başbakan Turgut Özal seçildi; Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Georgios Vasiliu’nun Bulgaristan’a yapacağı resmi ziyaretin ertelendiği bildirildi.
 • 1989, 3 Kasım: Demokratik Almanya’da, Devlet Başkanı Egon Krenz, Komünist Parti Politbürosu’nun üyesinin de gelecek hafta istifa edeceklerini açıkladı. Fransız – Alman zirvesi sonunda Bonn’da Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, “Almanya’nın birleşmesi sorununun bu yüzyıl sonunun en önemli konularından biri olduğunu konunun barışçı ve demokratik biçimde ..zülmesi halinde Fransa’nın bu birleşmeden korkmaması gerektiğini” söyledi. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, ilk kez demokrasi ve reform istemiyle bir gösteri düzenlendi.
 • 1989, 7 Kasım: Demokratik Almanya hükümeti istifa etti.
 • 1989, 9 Kasım: Demokratik Almanya aldığı kararla Doğu Alman vatandaşlarının istedikleri sınır kapısından Federal Almanya’ya gidebileceğini açıkladı. Federal Almanya hükümeti bütün göçmenleri almaya hazır olduklarını açıkladı.
 • 1989, 10 Kasım: Bulgaristan Devlet Başkanı ve Komünist Partisi Genel Sekreteri Todor Jivkov iki görevinden de istifa etti. Komünist Partisi Liderliğine Dışişleri Bakanı Petır Mladenov getirildi.
 • 1989, 11 Kasım: Bulgaristan’da Todor Jivkov’un Komünist Parti liderliği, Politbüro üyeliği ve Devlet Konseyi Başkanlığı’ndan istifa etmesi üzerine parti liderliğine getirilen Dışişleri Bakanı Petır Mladenov, “Sosyalist sınırlar içinde kalmak koşuluyla demokratik bir toplumdan yanayız” dedi. Demokratik Almanya’da Berlin Duvarı’nda açılan kapılardan son iki günde 1 milyon D. Alman’ın Batı’ya geçtiği, vize alanların sayısının ise 2,7 milyonu bulduğu bildirildi.
 • 1989, 17 Kasım: Bulgaristan’da dün KP Merkez Komitesi’nde Todor Jivkov yanlısı üç üyenin Politbüro’dan çıkarılmasının ardından, partinin yeni Lideri Petır Mladenov, Devlet Başkanlığı’na seçildi. Mladenov verdiği demeçte, ülkede serbest seçimlerden yana olduğunu söyledi.
 • 1989, 18 Kasım: Bulgaristan’da görevinden alınan eski Devlet Başkanı Todor Jivkov’un yolsuzluk suçundan yargılanması ve serbest seçimler yapılması istemiyle başkent Sofya’da, bağımsız gruplar tarafından yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlendi. Yürüyüşlere Türkler de katıldı.
 • 1989, 7 Aralık: Bulgaristan’da Demokratik Güçler Birliği’nin isimli siyasal parti kuruldu (lider Jelyu Jelev); Polonya’da hükümet ile muhalefet arasında yapılan görüşmeler sonunda, serbest seçimlerin 6 Mayıs 1990’da yapılması kararlaştırıldı. Bulgaristan’da muhalefet tarafından başkent Sofya’da düzenlenen gösterilerde, çok partili demokratik sisteme geçiş, Komünist Parti’nin öncü rolünden vazgeçilmesi ve ülkedeki Müslüman azınlıklar için inanç özgürlüğü sağlanması isteminde bulunuldu.
 • 1989, 9 Aralık: Bulgaristan’da eski Devlet Başkanı Todor Jivkov’un Müslüman Türk azınlığa karşı uyguladığı politikanın olumsuz etkileriyle mücadele amacıyla “Ulusal Uzlaşma Komitesi” kuruldu.
 • 1989, 11 Aralık: Bulgaristan’dan zorunlu göç nedeniyle Türkiye’ye gelen Türklerden geri dönenlerin sayısı 76 bin 573’e ulaştı. Bulgaristan KP Merkezi Komitesi toplantısında bir konuşma yapan Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Petır Mladenov, erken serbest seçimlerin yapılmasını, 1990 sonuna kadar yeni bir anayasa hazırlanmasını önerdi ve Komünist Parti’nin öncü rolünün kaldırılacağını bildirdi.
 • 1989, 13 Aralık: Bulgaristan Komünist Partisi Merkez komitesi toplantısında, eski Devlet Başkanı Todor Jivkov, oğlu Vladimir ve yakın çalışma arkadaşı Milko Balev’in Komünist Parti’den ihraç edildiği, Parti’nin “toplum ve devlet içindeki öncü rolünün” kaldırıldığı bildirildi.
 • 1989, 15 Aralık: Bulgaristan Parlamentosu’nun bugünkü oturumunda, siyasi tutukluların affedilmesine ilişkin bir yasa tasarısı kabul edildi.
 • 1989, 20 Aralık: Balkan Türkleri Mülteci Dernekleri Başkanı Mümin Gençoğlu, Bulgaristan’da yeni Devlet Başkanı Petır Mladenov’un Türklere karşı yumuşama politikası sonucu geri dönüşün hızlanacağını söyledi.
 • 1989, 22 Aralık: Romanya’da, 24 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku, bir haftadır süren protesto gösterileri sonunda, Bükreş’te ordunun da ayaklanan halkın yanında yer alması sonucu devrildi.
 • 1989, 24 Aralık: Göçmen işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Ercüment Konukman, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen “Göçmenlerin Sorunları” konulu toplantıda, Bulgaristan’a geri dönenlerin sayısının 90 bini aştığını belirtti. Bulgaristan’da Türklerin adlarının değiştirilmesiyle başlayan asimilasyon politikasına karşı gelişen olayların 5. yılı çeşitli toplantılarla kınandı.
 • 1989, 29 Aralık: BKP Merkez Komitesi Sekreteri Aleksandır Lilov “Yeniden Doğuş Süreci”ni hata olarak ilan etti. Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi toplantısında, ülkede yaşayan Türklere isimlerini, dillerini ve dinlerini seçme özgürlüğünün verilmesi kabul edildi.
 • 1989 Aralık sonu – 1990 Ocak: Parlamento’nun Asimilasyonu Durdurma Kararına Karşı Bular Milliyetçilerinin Özellikle Sofya, Kırcali, Razgrad Bölgelerinde Protesto Gösterileri ve Grevler
 • 1990, 5 Ocak: Bulgaristan’da Türklere tanınan hakları protesto ederek, referandum isteyen göstericilerin bu istekleri yönetim tarafından reddedildi. Göstericiler Kırcali, Varna, Şumnu ve Rusçuk kentlerinde genel greve başladılar.
 • 1990, 7 Ocak: Bulgaristan’da Türklere tanınan hakları protesto etmek amacıyla yeni gösteriler yapıldı, Türkler aleyhinde “ulusal çıkarları koruma komitesi” adlı bir komite kuruldu.
 • 1990, 9 Ocak: Türkiye ve Bulgaristan arasında, Türk azınlığın durumu da dâhil olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmelerin ikinci turu Kuveyt’ te başladı. Görüşmelere Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Boyko Dimitrov’un yanı sıra İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Hamid El Gabid de katıldı. Bulgaristan Devlet Başkanı Petır Mladenov, yaptığı bir konuşmada Jivkov yönetiminin Türk azınlığa karşı uyguladığı politikaların “ciddi bir siyasal hata” olduğunu söyledi.
 • 199O, 10 Ocak: Sosyalist Rejimden Demokratik Sisteme Geçiş (Parlamento tek parti rejiminden çok partili rejime geçiş kararını onayladı).
 • 1990,12 Ocak: Bulgaristan’da Türk azınlığa haklarının iade edilmesi ve ardından milliyetçi unsurların başlattıkları gösteriler nedeniyle Bulgar yönetiminin, Türk azınlık ve muhalefet temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı. Yayımlanan deklarasyonda “herkesin istediği dili konuşabileceği, isteyen kişinin ismini değiştirebileceği ve bu hakların garanti altına alındığı” belirtildi. Devlet Başkan Yardımcısı Vasil Mruçkov toplantıdan sonra yaptığı açıklamada deklarasyonun taslak niteliğinde olduğunu, son halini aldıktan sonra parlamentoya sunulacağını söyledi.
 • 1990, 15 Ocak: Bulgaristan Parlamentosu. ülkede yaşayan Türklere temel hak ve ‘.zgürlüklerinin verilmesini içeren Sosyal Forum kararını oy birliği ile kabul etti. KP’-nin öncü rolüne son verilmesi konusunda da ilke kararı alındı.
 • 1990, 18 Ocak: Bulgaristan’da eski Devlet Başkanı Todor Jivkov, özel bir komisyon tarafından yapılan soruşturma sonucu, etnik düşmanlık ve nefret yaratmak ile kamu fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bulundu. Bulgaristan Başsavcılığı Jivkov’un tutuklanması için karar çıkardı.
 • 1990, 21 Ocak: Bulgaristan’a geri dönen Türklerin sayısı 100 bin 75’e yükseldi.
 • 1990, 23 Ocak: Bulgaristan’dan İsveç’e kaçan Türklerden yaklaşık bin kadarı, İsveç tarafından sınır dışı edilmeleri yolunda alınan kararı protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı.
 • 1990, Şubat-Kasım: Bulgaristan’da İlk Demokratik Hükümet (Andrey Lukanov Hükümeti)
 • 1990, 5 Mart: Bulgaristan Parlamentosu’nda yapılan oylamada, Türk ve Müslümanların eski adlarını alabilmelerini öngören yasa teklifi kabul edildi.
 • 1990, 1 Ağustos-3 Kasım 1996: Jelyu Jelev’in Cumhurbaşkanı Seçilmesi
 • 1990, 16 Kasım: Türk.e Soyadlara Bulgarca Sonek Zorunluluğunun Kaldırılması.
 • 1990, Aralık-1991 Ekim: Geçiş Hükümeti (Dimitır Popov hükümeti)
 • 1991, Mart’a kadar: Türkçe İsimlerini Geri Almak İçin Dilekçe Verenlerin Sayısı 600.000’e ulaştı.
 • 1991, 12 Temmuz: Bulgaristan Yeni Anayasasının Kabulü
 • 1991, 16 Eylül: Türklerin Türk.e Dersi Talebiyle Okul Boykotu Başlatması
 • 1991, Kasım-1992, Aralık: Filip Dimitrov Hükümeti
 • 1991, 25 Kasım: Türkçe’nin Okul Saatleri Dışında Haftada 4 Saat Olarak Okutulmasının Kabulü ve Okul Boykotunun Sonlandırılması
 • 1992, Aralık-1994 Eylül: Geçiş Dönemi Hükümeti (Lyuben Berov Hükümeti)
 • 1994, Todor Jivkov’un Yetkilerini Kötüye Kullandığı Suçlamasıyla Yargılanması ve 7 Yıl Hapis Cezasına Çarptırılması
 • 1994, 5 Eylül: Okullarda 1. Sınıftan 8. Sınıfa Kadar Haftada 4 Saat Anadilde Eğitim Hakkını Sağlayan Bakanlar Kurulu Kararnamesi (Bulgar milliyetçilerinin tepkileri, okulların çıkardığı engeller, öğretmen yetersizliği gibi nedenlerle 2009’da Türkçe derslerine katılan öğrenci sayısı 20.000- 30.000 civarındadır).
 • 1994, 18 Aralık: Genel Seçimler
 • 1995, Ocak-1997, Şubat: Jan Videnov Liderliğinde Sosyalist Parti (BSP) Hükümet
 • 1995, 14 Aralık: Bulgaristan’ın Avrupa Birliğine Katılım Başvurusu
 • 1996, Bulgaristan’da Ekonomik Kriz
 • 1996, Şubat: Todor Jivkov’un Hapis Cezasının Yüksek Mahkeme Tarafından Ev Hapsine Çevrilmesi
 • 1996, 25 Mayıs: 1946’dan Beri Sürgünde Bulunan Eski Bulgar Çarı Simeon’un Bulgaristan’a Dönüşü
 • 1996, 3 Kasım: Demokratik Güçler Birliği adayı Petır Stoyanov’un Cumhurbaşkanı Seçilişi
 • 1997, Şubat-Nisan: Stefan Sofiyanski Liderliğindeki Geçiş Hükümeti
 • 1997, Mayıs-2001, Temmuz: Ivan Kostov hükümeti
 • 1998, 6 Ağustos: Todor Jivkov’un Ölümü
 • 2001, Temmuz-2005, Ağustos: Eski Çar II. Simeon Hükümeti
 • 2004, 29 Mart: Bulgaristan’ın NATO’ya Girişi
 • 2005, Ağustos-2009, Temmuz: Sergey Stanişev Hükümeti
 • 2007, 1 Ocak: Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne Girişi
 • 2009, Temmuz: Boyko Borisov Hükümetinin Kurulması
(Visited 294 times, 1 visits today)

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.